Actuators met of zonder veerterugloop.

Voor meer informatie:

Technische informatie QT.Ex 

Manual QT Actuators